Sveriges första forskningsstudie kring 4-dagars vecka

Internationellt är diskussionerna kring förkortad arbetsvecka intensiva, och många verksamheter har börjat ställa om sin arbetstid till kortare arbetsveckor, med målet att behålla lönsamhet i kombination till flertalet positiva mätvärden. Även i Sverige har intresset höjts under den senaste tiden och många ställer sig nyfikna till vad 4 Day Week kan göra för deras verksamheter. 

I partnerskap med 4 Day Week Global, initiativtagare till världens största pilotstudier i Storbritannien, Sydafrika, Australien, USA, Norge, Brasilien, Tyskland, Frankrike,  Irland med flera - organiseras nu den första omfattande pilotstudien om 4- dagars arbetsvecka i Sverige.

DET FINNS FORTFARANDE MÖJLIGHETER ATT ANMÄLA ER SOM VERKSAMHET TILL STUDIEN!

Över 600 bolag 

Ett stort internationellt deltagande i den globala studien som leds av Boston Collage.

93% nöjdhet

Den stora majoriteten av bolag väljer att fortsätta att med kortare arbetsvecka även efter studien. 

100/80/100-modellen

Leverans av 100% output och värde / på 80% av arbetstiden / till 100% av lönen.

Den svenska studien

Den svenska forskningsstudien leds av forskaren Lena Lid Falkman från Handelshögskolan i Stockholm och Karlstads Universitet.

MER INFORMATION

Ta del av 4 Day Week Sveriges inspelade INTROFILM om vårt svenska initiativ och vad som krävs för er verksamhet att delta i forskningsstudien. 
Över 600 bolag ingår i den globala studien som leds av Boston collEge

Global forskningsdata

Bättre hälsa 

73% av alla medarbetare upplevde en större tillfredsställelse med sin tid. 39% av medarbetarna  kände sig mindre stressade och 68% upplevde en minskad känsla av 'burnout'. 

Förhöjt resultat

Omsättningen ökade i snitt med 36% mot liknande perioder och produktiviteten i bolagen ökade. 57% av medarbetarna upplevde att de fick bättre förutsättningar att genomföra sitt jobb. 


Attraktiv arbetsgivare

Bolagen påvisade en minskning av uppsägningar 42% under testperioden. 63% av bolagen upplevde även att det var enklare att attrahera personal. 

OM 4 DAY WEEK GLOBAL

4 Day Week Global är en ideell och politiskt obunden organisation som syftar till att främja en kortare arbetsvecka genom forskning, utbildning och praktiskt stöd. Målet är att förbättra välbefinnande, öka produktiviteten och skapa ett mer hållbart arbetsliv för både företag och anställda.

Med utgångspunkt från Nya Zeeland av entreprenörerna och filantroperna Andrew Barnes och Charlotte Lockhart, har de engagerat tusentals företag globalt för att övergå till en arbetsmodell med minskad arbetstid och fokus på resultat.

Med modellen 100-80-100™, som innebär 100 % lön för 80 % av arbetstiden i utbyte mot 100 % produktivitet, strävar de efter att göra fyradagarsveckan till den nya standarden och leda den globala rörelsen för en kortare arbetsvecka.


kan en kortare arbetvecka vara lösningen?

UTMANINGAR: SJUKSKRIVNINGAR, talangbrist OCH lågt engagemang

-SJUKSKRIVNINGAR-
Sedan början av 2010-talet har antalet stressrelaterade sjukskrivningar femdubblats i Sverige. Nära hälften av dessa beror på psykisk ohälsa, med utmattningssyndrom som en vanlig orsak (Försäkringskassan). En rapport från Skandia visar att andelen sjukanmälningar till följd av psykisk ohälsa utgör 45 %. Om vi minskar sjukanmälningarna med en tredjedel skulle den sociala vinsten kunna öka med 22 miljarder SEK.
-TALANGBRIST-

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en av de största utmaningarna inom välfärden att hitta rätt kompetens. Cirka 410 000 personer behöver anställas under de kommande tio åren på grund av befolkningsutvecklingen och pensioneringar fram till 2031. SKR understryker vikten av att inte enbart rekrytera fler utan även införa nya arbetssätt och utveckla befintlig kompetens hos medarbetarna.

-LÅGT ENGAGEMANG-

I 2023 års upplaga av Gallups 'State of the Global Workplace report' noteras en fortsatt ökning av medarbetarnas stressnivå, samtidigt som engagemanget på arbetsplatserna är fortsatt låg. Enbart 23% av de svenska medarbetarna känner sig engagerade på arbetsplatsen, medan 59% uppger sig sakna förutsättningar för ett ökat engagemang. 

-POSITIVA TILL FÄRRE ARBETSDAGAR-

En undersökning från Sifo visar att en kortare arbetstid är viktigare än en högre lön, och en undersökning utförd av Chef visar att 8 av 10 chefer är positiva till en kortare arbetsvecka. Intresset för arbetstid har blivit en omdiskuterad fråga på senare tid, både inom företag, bland de anställda, fackföreningar och även inom politiken.

att delta i studien

Vi tar löpande emot anmälningar till studien från verksamheter i alla branscher och av alla storlekar. Större företag kan välja att endast låta en del av verksamheten delta om så önskas. Sista anmälningsdagen för att vara med i vår uppstart är den 31 juli 2024 - än finns det platser kvar!

Efter anmälan får verksamheten tillgång till en global databas med omfattande lärdomar från nationella verksamheter att utforska.

Det finns möjlighet att delta anonymt eller vara medialt synlig om man önskar.

Verksamheter bjuds efter anmälan in till sex förberedande workshops tillsammans med andra deltagare, med start i mitten av augusti.

I november börjar omställningen till er version av en fyradagarsvecka, vilket även kan innebära sex timmar per dag.

Vilken modell passar din verksamhet?

STÖD & RESURSER

Att ställa om sin verksamhet kräver både mod och beslutsamhet och ingen resa är den andra lik. För att ge ett lämpligt stöd för just er verksamhet erbjuder vi olika typer av stöd & resurser. Om ni som verksamhet önskar tillgång till extra stöd och resurser finns PaceLab som partner. 

4 DAY WEEK

pilotstudie


Deltagande i Svensk Forskningsstudie

4 Day Week Global Foundation Course

Grupp-Kickoff

Onboarding Program: 6 Workshops

Digital Community Plattform, 1 års medlemskap

6 Community Q&A Calls

Medieexponering (valfritt)

OBS! Delar av materialet är på engelska

 PRIS BASERAS PÅ ANTAL MEDARBETARE
PACELAB

EXTRA


Deltagande i Svensk Forskningsstudie

4 Day Week Global Foundation Course

Grupp-Kickoff

Onboarding Program: 6 workshops

Digital Community Plattform, 1 års medlemskap

6 Community Sharing Calls

Medieexponering (valfritt)

10 Digitala Kunskapslyft med Live Eftersnack 


 PRIS 30.000 SEK (VÄRDE 45.000 SEK)
PACELAB

PREMIUM


Deltagande i Svensk Forskningsstudie

4 Day Week Global Foundation Course

Grupp-Kickoff

Onboarding Program: 6 workshops

Digital Community Plattform, 1 års medlemskap

6 Community Sharing Calls

Medieexponering (valfritt)

10 digitala Kunskapslyft med Live Eftersnack 

Verksamhetsexklusivt startsamtal

6 Verksamhetsexklusiva Konsulttimmar


PRIS 50.000 SEK (VÄRDE 80.000 SEK)

infoRMATION om stöd & resurser

Vi förstår att många verksamheter tycker att det verkar intressant att testa att ställa om till en kortare arbetsvecka. Kanske väcker tanken även frågor och önskan om mer information.
För er har vi skapat ett material som guidar er genom de vanligaste frågorna inför ett beslut om deltagande i piloten. Ta gärna del av materialet tillsammans som grupp. 

SKRÄDDArSY ER RESA

Med PaceLab kan ni som bolag få extra stöd under er förändringsresa - för att skapa maximal effekt.

PaceLab drivs av Daniela Tell och Anna-Carin Alderin, och vi är nationella partners till 4 Day Week Global. Vi båda har lång erfarenhet av förändringsledning och affärsutveckling, med stort fokus på människan och social hållbarhet.

Föredrar ni som verksamhet att få extra stöd under er omställningsresa erbjuder vi allt från kompletterande Kunskapslyft, Masterclasses, Best Practice, Coaching till skräddarsydd och verksamhetsexklusivt konsultstöd. 

sandqvist bags & items

'MÅ BRA, PRESTERA BRA '

Sandqvist säljer riktigt bra ryggsäckar som står för hållbarhet i kombination med stil. Att företaget skulle ställa om till att jobba 4-dagars kändes som en självklarhet när VD Caroline Lind presenterade det för sin styrelse under 2022. Nu har företaget jobbat kortare arbetsveckor i över ett år och planerar fortsätta på den inslagna vägen. 
Caroline Lind, VD Sandqvist
"Vi tror på principen "må bra, prestera bra". Genom att korta ner arbetsveckan kan vi frigöra mer tid för återhämtning och personliga intressen. Det främjar både det fysiska och mentala välmåendet, samtidigt som produktiviteten ökar på de arbetsdagar som är kvar". 
VD Magnus Bråth
Magnus Bråth, VD Brath AB
'För en enda tjänst kan jag få hundratals ansökningar. Vissa av dem som söker är personer som vill sänka tempot, men det finns också en balans att upprätthålla. Det är viktigt att hitta personer som kan vara effektiva. Man ska inte jobba hos oss för att jobba mindre, utan för att man vill skapa ett värde för våra kunder på ett så effektivt och hållbart sätt som möjlig.'
Casper Aaen , COO PanzarGlass (Dk)
'4 Day Week is no miracle, but achieving a 20% increase in efficiency is the trick and the true challenge.'

 

Johnas Aronsson, Anestesisjuksköterska & Vårdenhetschef Operation ViN 

'Det behövs nya lösningar både på kort och lång sikt för att vi ska kunna ställa om för att möta vårdens utmaningar. Vår modell löser långt ifrån alla problem men arbetstid och återhämtning är två aspekter som den skulle kunna bidra till att förbättra. Gensvaret hos medarbetarna är odelat positivt och vi märker tydligt att det finns positiva effekter på välmåendet, återhämtningen och minskad sjukfrånvaro'

Note: Enheten jobbar 34h arbetsvecka

Yasemin Arhan Modéer, VD och grundare Altitude Meetings
'Sedan 2015, när vi startade Altitude Meeting, har vi haft som mål att jobba smartare, få mer gjort och samtidigt må bättre. Skälen till att vi valt att närma oss en arbetstidsförkortning är många. Vi tror att rätt utfört kan en arbetstidsförkortning leda till effektivare team som får mer gjort, samtidigt som personalen mår bättre, både fysiskt och psykiskt. Dagens arbetsproblem (utbrändhet, stress och psykisk ohälsa) fortsätter öka och vi vill vara med och motverka den ökningen.'
Hannes Fridolfsson, VD Salty Communications
”För oss på Salty Communication har 4-dagarsveckan länge varit en vision och en målsättning. Steget har dock alltid känts stort och vi har inte vetat exakt hur vi ska gå till väga. Men när vi fick nys om studien och förstod att vi kan få göra det tillsammans med andra, med stöttning längs vägen och dessutom med mätbara resultat så blev beslutet enkelt.'
Daniela Tell & Anna-Carin Alderin, PaceLab

Superscript

PILOTFÖRETAG & Partners I DEN SVENSKA STUDIEN

Företagen som deltar i studien kommer från olika dels den privata sektorn, regioner, kommuner samt från välgörenhetssektorn. Under en period på sex månader kommer de att arbeta 32 timmar per vecka, med start oktober 2024. 
en het fråga

4 DAY WEEK SVERIGE I MEDIA

TV4 EFTER FEM

TV4 Efter Fem

TV INTERVJU

'Fyradagars vecka ska testas i Sverige - kan bli en valfråga'

PUBLICERAD 1 APRIL 2024

Svt

SVT Nyheter

TV INTERVJU

'Politisk död fråga i decenier, nu ska fyradagarsvecka testas i Sverige'

PUBLICERAD 18 MARS 2024

KOLLEGA

Kollega

INTERVJU

'Fler ska testa fyradagarsvecka'

PUBLICERAD 7 MARS 2024

Jobbland

Jobbland

INTERVJU

'Tidigare IKEA-ledaren vill införa fyradagars arbetsvecka i Sverige - efter sin egna utmattning'

PUBLICERAD 15 FEB 2024

Chefstidningen

Chefstidiningen 

Intervju

'Första studien om 4-dagarsvecka i Sverige'

PUBLICERAD 4 DECEMBER 2023

Ny Teknik

Ny Teknik

Intervju

'Svenska företag testar fyradagarsvecka – ”Det är bolagen som hör av sig”

PUBLICERAD 28 JANUARI 2024

Dagens Industri

Dagens Industri

Intervju

'Fler arbetsgivare hoppar på fyradagarsveckan'

PUBLICERAD 11 DECEMBER 2023


Skånska dagbladet

Skånska Dagbladet

Intervju

'Globala trenden som nått Köpenhamn – men inte Malmö'

PUBLICERAD 22 JANUARI 2024


The Impact Loop

Krönika

"Hur hållbart är det att dina anställda jobbar 40 timmar i veckan?"

PUBLICERAD 2 JANUARI 2024


HRDIGI

HR DIGI 

Podd

'Jobba smartare, inte hårdare - med 4 dagars arbetsvecka'

PUBLICERAD 13 NOVEMBER 2023

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet

Intervju

'Företag sökes – ska testa jobba mindre med fullt betalt'

PUBLICERAD 11 DECEMBER 2023

Aftonbladet

Aftonbladet

intervju 

'Här jobbar personalen fyra dagar i veckan – med full lön'

PUBLICERAD 10 NOVEMBER 2023

KONTAKTA OSS FÖR INTERVJU ELLER FÖR INBJUDAN TILL EVENT OCH FÖRELÄSNING

MEDIAKONTAKT

Vanliga frågor & svar

Varför grundades 4 Day Week?

Grundad år 2019 av Andrew Barnes och Charlotte Lockhard, är 4 Day Week Global en icke-vinstdrivande organisation (NGO). Efter att ha testat konceptet 2018 på Perpetual Guardian i Nya Zeeland, har de arbetat för att främja idén om en fyra dagars arbetsvecka som norm. Målet är att minska arbetsveckan från fem till fyra dagar utan lönesänkning, vilket förväntas förbättra anställdas välbefinnande, öka produktiviteten och främja en sundare balans mellan arbete och privatliv. Idag stödjer organisationen länder och företag genom kunskapsinsamling, utbildningar och nära samarbete med akademiker för forskning. Läs mer på www.4dayweek.com

Vilka är PaceLab?

PaceLab är sveriges partnerföretag till 4 Day Week Global som som är specialiserade på att stödja företag och organisationer för att förbättra sina resultat, med fokus på individ och hållbar affärsutveckling. 

PaceLab erbjuder möjligheten att köpa till paketet EXTRA och PREMIUM samt skräddarsydda konsulttjänster och Masterclasses för de bolag som önskar stöd med sin omställning.

 Vad innebär modellen 100/80/100?

Modellen ligger till grund för det arbete som 4 Day Week driver och innebär att man får 100% av lönen för 80% av arbetstiden i utbyte mot att leverera 100% av resultatet. Fokus ligger på att engagera medarbetarna, öka produktiviteten och lägga fokus på hållbara medarbetare. Hundratals bolag världen över har redan ställt om till en kortare arbetsvecka och man testar nu olika arbetsmodeller och lösningar, anpassade till sina olika verksamheter.

Vilket stöd får jag som bolag?

Att ställa om sin verksamhet kräver både mod och beslutsamhet och ingen resa är den andra lik. Ingen verksamhetsresa är den andra lik och för att ge ett lämpligt stöd för just er verksamhet erbjuder vi olika typer av stöd & resurser. Om ni som verksamhet tillgång till extra stöd och resurser finns PaceLab som partner. 

Vad innebär det att vara med som företag i den svenska forskningsstudien?

Som pilotföretag är du dels med och samlar in forskningsdata till den svenska studien som leds av Handelshögskolan i Stockholm och Karlstads Universitet, samt del av att generera data den den globala forskningsstudien som leds av Boston Collage. Under sex månader jobbar du enligt er version av 4-dagars vecka, som i sak lika gärna kan vara 6h/dag. 

Varför ska jag som bolag vara med?

  • Var med och forma framtida arbetsmodeller och bli en del av att generera nationell och internationell forskningsdata.

  • Positionera ert bolag som innovativt, hållbart och syftesdrivet.

  • Öka din attraktionskraft som arbetsgivare.

  • Engagera medarbetarna och lägg stor vikt vid samarbete; gemensamt utforska nya smarta arbetssätt.

Följ oss på LinkedIn för senaste nyheterna och artiklarna

4 DAY WEEK SVERIGE LINKEDIN